border
فریدون هاشمی

فریدون هاشمی

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   فارس
   شیراز
   شیراز

کارشناس حقوق، ارشدmbaدانشگاه شیراز،15سال تجربه بانکی،

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران