fa-IR
border
مسعود جهانگیر

مسعود جهانگیر

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق لیسانس
   ایران
   آذربایجان غربی
   مهاباد

در حوزه روشهای نوین آموزشی کار میکنم . باور دارم که با آموزش درست و صحیح میشود دنیا رو جایی بهتر برای زندگی کرد.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران