fa-IR
border
سیدمحمد موسوی

سیدمحمد موسوی

سرمایه گذار
  
   ایران
   سمنان
   شاهرود
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران