border
قاسم درخشنده

قاسم درخشنده

سرمایه گذار
  
   ایران
   مازندران
   قائم شهر
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران