border
پویا امیراصلانی

پویا امیراصلانی

موسس
   لیسانس
   ایران
   یزد
   یزد
   پارک علم و فناوری یزد، ساختمان مرکز رشد، واحد 248 و 249
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران