border
رضا کریم زاده

رضا کریم زاده

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق دیپلم
   ایران
   اردبیل
   اردبیل
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران