fa-IR
border
محمد بهمنش

محمد بهمنش

متخصص
   لیسانس
   ایران
   مازندران
   ساری
   ساری - خ طالقانی - توانبخشی 5

تجربه کاری: طراحی و پیاده سازی نرم افزار پرسنلی و آموزش و حقوق و دستمزد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار رای گیری الکترونیکی
طراحی و پیاده سازی نرم افزار حضور و غیاب
طراحی و پیاده سازی وب سایت های مختلف

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران