fa-IR
border
محمد حسین جوانمردی

محمد حسین جوانمردی

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   فارس
   شیراز
   شیراز، بلوار شهید بهشتی

متخصص طراحی معماری، پژوهشگر، ایده پرداز

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران