fa-IR
border
حبیبه زیدآبادی

حبیبه زیدآبادی

مربی
  
   ایران
   خراسان رضوی
   سبزوار
   سبزوار- خانه باران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران