fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

مدیریت محصولات کشاورزی

شرح
   ایران
   تهران
   شهریار

آنالیز مقدار محصولات و مدیریت آنها

مشخص کردن مقدار محصول در مدت زمان قبل از برداشت محصول و برنامه ریزی برای مدیریت آن

انصراف