fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

آموزکار

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

شناسایی و معرفی افراد توانمند و دارای استعداد به بازار کار

شناسایی افاراد دارای استعداد و توانا و ارائه ای از توانایی ها و استعداد های شخص مورد نظر به شرکت هایی که دنبال افرادی با این مشخصات و توانایی ها هستند
با ایجاد این بستر نیازی به آگهی دادن به روزنامه و ... نیست و افرادی که بیشترین تطابق با درخواست شرکت ها و سازمان ها را دارند از طرف ما معرفی می شوند و نیاز به مصاحبه با افراد متفرغه نیست و افراد معرفی شده به شرکت ها و سازمان ها از فیلتر ما رد شده اند

انصراف