ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

استفاده از سنجش استرس با گوشی برای کنترل بیماری های صرع

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

کنترل دیجیتالی لحظه به لحظه بیماران مذکور به وسیله گوشی

ضمنا بنده خودم بیماری صرع دارم و سالها با استفاده از قرص دپاکینگ200 بیماری خودرا کنترل کرده ام.

انصراف