ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

طراحی یک اپلیکیشن برای اداره بهتر بازیافت در شهر ها

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

طراحی یک اپلیکیشن که در آن افراد زباله های خشک خود را بفروشند

فایل
فایل
انصراف
همکاران