ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

کارآفرینی اجتماعی افراد کم توان مرزی

شرح
   ایران
   خراسان رضوی
   سبزوار

تقویت استقلال افراد کم توان در زندگی شخصی و اجتماع

قصد داریم برای مشارکت و حضور افراد کم توان در جامعه به آموزش و آگاه سازی خانواده و جامعه و توانمندسازی و توانبخشی افراد کم توان ذهنی و در نهایت نگهداری انجام وظیفه کنیم

انصراف