ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ورود پر قدرت و موثر به بازار روسیه

شرح
   Russian Federation
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!

روسیه کشوری استکه با دولت ایران ارتباط خوبی دارد اما تجارش ما را نمیشناسند و ما از رقبای ترک و اروپایی و آسیای شرقی بین 13-17 سال عقبتر هستیم.
در یک حرکت بازارسنجی تابستان 96 و برگزاری سمینار و کنفرانس در پایز 96 و پیگیری مجدد در اسفند-فروردین 96-97 موفق به کشف راههایی شدم ( از جمله سفارش خرید سنگهای ساختمانی حدود 6380000 $ ) که متاسفانه اجرای آنها از ایران مستلزم حرفها و شرایط زیادی است .

انصراف