ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

تهیه یه اپلیکیشن جامع به منظوره رفاه حال شهروندان در تمام استان ها

شرح
   ایران
   مرکزی
   اراک

ارتقای سلامت شهری ، محرک فرهنگ عمومی ،جهانی شدن وکا ، کاهش هزینه های انتقال و رفتو امد، جلوگیری از تردد بیمورد و مضاعف و کاهش آلودگی هوا و

از مرکز فاوا استان مرکزی

فایل
فایل
انصراف
همکاران