ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

الوکار

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

اشتغال زایی

یک برنامه برای درخواست انلاین کارگر که در ان نزدیک ترین کارگر را به محل شما برای انجام اموری مانند بار بری و هر نوع کاری که در ان نیاز به کمک داشته باشید میفرستد
در حال حاظر در دنیا همچین ایده ای وجود ندارد
(مشخصات کامل ایده را ذکر نکردم)
برای این ایده نیازمنده یک سرمایه گزار هستم.

انصراف