fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

اختراع ثبت شده ؛تولید باد مصنوعی از دودکش خورشیدی

شرح
   ایران
   قزوین
   قزوین

تولیدالکتریسیته بااستفاده از گرمای خورشید

انصراف