fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

سرقت یاب

شرح
   ایران
   زنجان
   خرمدره

تسهیل در امر یافتن کالای مفقودی یا ربوده شده

توسط این ایده در صورت پیاده سازی به شیوه صحیح امکان ردیابی یا اعلام سرقت یا مفقودی کالاها وجود داشته که میتواند در راستای کمک به فرهنگ سازی جهت انتقال مال یافته شده به صاحب اصلی یا کاهش جرایم در جهت کشف موارد مسروقه گام برداشت.البته این ایده به مدت چند ماه قبل در سایت ستاک شریف ثبت شده و اخیرا نیز نمونه ای از آن با نام سامانه اموال مکشوفه در نیروی انتظامی اعلام وجود کرده است.علی ایحال فکر میکنم فرایند حصول اطمینان از سامانه ها در صورتی مشخص می گردد که بتواند از زیرساخت های فنی لازم جهت توسعه بهره مند باشد.

انصراف