ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

طرح استارتاپی – حقوقی - قضایی ازادی زندانیان مالی با استفاده از کارافرینی

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

طرح استارتاپی ازادی زندانیان مالی با کارافرینیبنا م خداوندی که انسان را والاتر و برتر از همه چیز و خلاقتر از همه افرید.
احتراما در راستای توضیحات تکمیلی در مورد طرح استارتاپی حقوقی ازادسازی زندانیان مالی به وسیله کارافرینی:
با طرح نوین استارتاپی – و ارائه راه کارهایی جدید برای ازادی زندانیان مالی غیر عمدی با استفاده ازطرح های استارتاپی وکسب و کار های نوپا قادر خواهیم بود زندانیان مالی و غیر عمد را ازاد سازی نموده و در کنار ان درجامعه کارافرینی ایجاد نمایید.توضیح اینکه تمامی مراحل اجرای طرح استارتاپی
از طرف ما انجام خواهد گرفت و وقتی از شاکیان و ارگانها و سازمانها اتلاف نخواهد گردید:

انصراف