fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ساخت کنتور های هوشمند

شرح
   ایران
   اصفهان
   اصفهان

ساختن کنتور های اب و برق و گاز هوشمند ک تمامی اطلاعات را گرفته و به اداره مربوطه فرستاده با هدف حذف قبض و نیرویی برای خواندن کنتور ها و پخش قبض

انصراف