fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ایجاد روستای هوشمند

شرح
   ایران
   کرمان
   بردسیر

ایجاد فرصت های جدید شغلی برای روستاییان

انصراف