ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

صاحب چندین ایده کاربردی برای شروع استارتاپ

شرح
   ایران
   آذربایجان شرقی
   تبریز

تشکیل استارتاپ

ایده ها کامل و دارای شاخ و برگ بوده مربوط به حوزه ی ICT و حوزه الکتریک میباشند

انصراف