ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

مشاوره و مدیریت تجاری و خدمات شخصی به جامعه ی پزشکان

شرح
   ایران
   گیلان
   رشت

کسب درآمد ، تامین نیاز و

با توجه به مشغله ی شغلی و فکری فراوان پزشکان و با توجه به نیاز به آرامش و اطمینان خاطر این صنف جهت تمرکز شغلی خود و همچنین با توجه به تجارب خانوادگی و سوابق شغلی اینجانب در همکاری با پزشکان و بیمارستان های رشت، نیاز به تیم مشاوره و کارپرداز متخصص و مجرب در جهت تامین نیازهای این صنف اعم از سرمایه گذاری ها، تامین نیازهای روزمره و شخصی و مشاوره در امور قانونی و ... مشاهده میشود.
لذا میتوان در سایه ی یک سرمایه گذاری مناسب و مدیریت یکپارچه، از طریق تامین نیازهای این قشر زحمت کش، به کسب درآمد مناسب دست یافت.

انصراف