fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

شهروند دیجیتال

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

رفع نیاز کامل شهروند

در این طرح نیاز شهروندان در هر حوزه بصورت یکپارچه و دیجیتال برطرف میشود

انصراف