ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

دورهمی متخصصان

شرح
   ایران
   مازندران
   بابل

همفکری و رشد کسب و کار ها

فضایی برای همفکری و طوفان فکری متخصصان، برنامه نویسان و کارآفرینان، ایده پردازان و ...
و بررسی کسب و کار های یکدیگر و راه اندازی و بهبود آن
استفاده از تجربیات یکدیگر
(دورهمی بصورت هفتگی یا ماهانه)

انصراف