fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

طرح اشتغال حداقلی

شرح
   ایران
   خراسان رضوی
   طرقبه و شاندیز

تامین دستمزد حداقلی و ایجاد جرقه شغلی

کشور ایران به عنوان یک کشور با توان مالیاتی پایین، بودجه نفتی و معدنی بالا، فساد اداری بالا و چندین پارامتر دیگر که آن را به عنوان یک کشور ضعیف در حوزه تبیین راهبرد اشتغال با دستگاه اداری واسع و مریض نشان می دهد؛ یک محل کسب درآمد رانتی برای افراد خلاق با ارتباط سیاسی خیلی کم خواهد بود. از این حیث که حوزه ورود و حیات طرح های تجاری تلفیقی مبتنی بر امکانات دولتی همراه با کار بخش خصوصی بسیار باز بوده و بر آن نظارت درستی نیست. بنابراین شرکت های کوچک و بزرگ و افراد بدون هویت حقوقی با بهره مندی از مزایای ذکر شده به راحتی درآمدهای هنگفتی بدست می آوردند. تقسیط این طرح ها و ایجاد چارچوب منضبط در آن دو هدف عمده را می تواند در خود پرورش دهد.
اول اینکه به تربیت نیروی انسانی مفید کمک کرده و هزینه سوبسیدهای مختلف اعم از بهداشتی، امنیتی و اجتماعی را کاهش می دهد.
دوم اینکه از ایجاد کمپانی های مالی بزرگ که اغلب فاسد بوده و سودهای نامشروع، بی ضابطه و پنهان دارند؛ جلوگیری می کند و درآمد آنها را بین اقشار پخش خواهد کرد.
مختر توضیحاتی بود ...

انصراف