ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ربات وارونه کن نخود در فرآیند تولید لپه

شرح
   ایران
   آذربایجان شرقی
   آذرشهر

مکانیزه نمودن تولید لپه

انصراف