fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

برنامه آموزشکده

شرح
   ایران
   مرکزی
   اراک

آموزش

برنامه ای که هرکسی که توانایی آموزش دادن در هر بخشی را دارا میباشد در این برنامه با پرداخت هزینه ای مثلا پنج هزار تومان ثبت نام میکند که این هزینه را برای یکسال استفاده از پنل خود پرداخت میکند و بعد از یکسال برای این که دوباره بتواند از این برنامه برای گذاشتن آموزش های جدید یا فعال کردن آموزش هایی که گذاشته است استفاده کند باید دوباره مبلغ پنج هزار تومان را پرداخت کند.بعد از این که به عنوان فرد آموزش دهنده در این برنامه ثبت نام کرد.و آموزش خود را قرار داد . حال افرادی که میخواهند از این آموزش ها استفاده کنند باید هزینه ی تماشای این آموزش ها را پرداخت کنند و این هزینه را فقط برای یکبار پرداخت میکنند و برای همیشه آن آموزشی را که خریداری کرده اند را میتوانند به صورت رایگان تماشا کنند. و از این سود درصدی به فردی که به عنوان آموزش دهنده ثبت نام کرده بود وآموزش ها را قرار داده بود مبلغی را پرداخت می شود.

انصراف