fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

برنامه سربازان

شرح
   ایران
   مرکزی
   اراک

رفع مشکل سربازانی که میخواهند جابجایی داشته باشند.

برنامه یا حتی میتواند به صورت یک وب سایت ارائه شود. دراین برنامه اطلاعات ساده ای که برای جابجایی یک سرباز بایک سرباز دیگر لازم است از سربازان داده شده که افراد با جستجو در این برنامه میتوانند فردی را که درخواست داده که من با این شرایط ( در استان----ومدرک کارشناسی---و....) میخوام انتقالی داشته باشم جستجو کنند و بقیه کار را خودشان با فرد مورد نظر که درخواست داده هماهنگ کنند( ازطریق شماره تلفن همراه) وانتقالی را انجام دهند. این سرویس میتواند به این گونه باشد که اگر نتیجه جستجو موفقیت آمیز بود مبلغی را از کاربر دریافت کند وشماره ی فردی را که درخواست داده که اگر کسی حاضر هست بامن جابجا بشود را نمایش بدهد...!

انصراف