fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ایجاد شبکه برنامه ریزی جامع دانش

شرح
   ایران
   گیلان
   رشت

ایجاد انگیزش برای دانشپذیری عمومی و پیوند دانش و تجربه

اطلاع رسانی گسترده در مورد فعالیتهای فرهنگی،ورزشی،هنری،صنعتی،علمی دانشگاههاوسازمانها و برنامه‌های njo

انصراف