fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

مدیریت متمرکز ایده و کسب و کار

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

افزایش راندمان شرکت ها و موسسات

ارائه نرم افزار مدیریت منابع انسانی و مدیریت پروژه و ارزیابی پروژه به منظور تسهیل در تصمیم گیری و پیشبرد اهداف شرکت ها و موسسات و همچنین افزایش راندمان کاری ...

انصراف