ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

روشی نوین جهت شناسایی، تدوین و پیاده سازی راهبردهای فناوری اطلاعات در راستای تدوین معماری سازمانی و تحلیل آن

شرح
   ایران
   اصفهان
   اصفهان

1- تدوين، اجرا و پايش برنامه راهبردي 2- توسعه معماري سازماني به عنوان ابزار پشتيبان برنامه راهبردي

انصراف