fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

تشخیص و تبیین تفاوت های بنیادی موتورهای جستجو در محیط شبکه های اجتماعی، نحوه شاخص گذاری صفحات شخصی، نگاشت الگوهای اندرکنش انسانی بر روی شبکه های اجتماعی

شرح
   ایران
   اصفهان
   اصفهان

امروزه اشتیاق استفاده و ترویج شبکه های اجتماعی در حدی است که بسیاری از سایت ها فعالیت های خود را به درون این شبکه ها بسط داده اند. در واقع سبک اندرکنش کاربران با شبکه های اجتماعی گونه جدیدی از وب را معرفی نموده است. طبیعی است که برای پاسخ گویی بهینه به نیازهای این سبک جدید، سرویس های زیرساختی نیز می بایست دستخوش تغییر شده و با اعمال ویژگی های این سبک جدید گستره بهینه ای از خدمات را ارائه کند. در این میان موتورهای جستجو به عنوان اصلی ترین سرویس های زیرساختی از الویت بالاتری برخوردار هستند. با این توضیح محور فعالیت تحقیقاتی اینجانب در پیرامون تشخیص و تبیین تفاوت های بنیادی موتورهای جستجو در محیط شبکه های اجتماعی، نحوه شاخص گذاری صفحات شخصی، نگاشت الگوهای اندرکنش انسانی بر روی شبکه های اجتماعی (در این بخش نیازمند همکاری با متخصصین جامعه شناسی هستم)، مدلسازی، ذخیره سازی و فشرده سازی الگوهای اندرکنش، انتخاب الگوریتم های موردنیاز موتور جستجو و بهینه سازی آنها خواهد بود.

انصراف