fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

سیستم برنامه ریزی درسی هوشمند

شرح
   ایران
   قم
   قم

بهینه سازی برنامه ریزی دروس با استفاده از قوان با هم آیی

با استفاده از تحیل رفتار دانشجویان در ترم ها قبل برنامه ریزی برای ترم اینده به صورت هوشمند تولید می گردد .

انصراف