ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

مدل های کسب و کار با تئوری نظام هدفمند

شرح
   ایران
   اصفهان
   اصفهان

بهبود و ساماندهی مسائل اجتماعی، اقتصادی و...


انصراف