ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

جابجایی و حمل لوازم سنگین

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

منظور از لوازم سنگین، بارهایی با وزن تقریبی 100 تا 1000 کیلوگرم هست. در حال حاضر این بارها در محیط شهری یعنی جایی که معمولاً لیفتراک، جرثقیل و ... وجود ندارد، توسط نیروی انسانی و با دشواری و صدمه های مالی و انسانی جابجا و حمل می شود. ایده فعلی تسهیل این فرآیند و کاهش صدمات آن مخصوصاً صدمه به نیروی انسانی است.
موضوع صرفاً یک ایده خام نیست و بررسی های زیادی روی آن انجام شده است. با توجه به فنی بودن اینجانب و تیم همراه، نیاز به همکاری جهت ورود موفق به بازار و کسب و درآمد هستیم.

انصراف