ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

سازمان های نسل ششم

شرح
   ایران
   البرز
   کرج

ایده من ایجاد اکوسیستمی است که با توجه به مدلی برای آن در نظر گرفته شده راجع به سازمان های نوینی است که بدانها سازمان های نسل ششم معروفند. که با توجه به ایجاد شبکه شکل گرفته و روند ادامه می یابد و.....

انصراف