ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

عکاسی تکراری

شرح
   ایران
   آذربایجان شرقی
   بستان آباد

منطبق کردن عکسهای قدیمی در عکاسی با موبایل برای گرفتن عکس در مکانی خاص با همان زاویه و همان طرز ایستادن

منطبق کردن عکسهای قدیمی در عکاسی با موبایل برای گرفتن عکس در مکانی خاص با همان زاویه و همان طرز ایستادن

انصراف