fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

شبکه سازی و ارتباط ایده پردازان و دانش آموزان با جهان اطراف، توانایی ایده پردازی و...

شرح
   ایران
   یزد
   یزد

رشد سطح فکری دانش آموزان

من برگزار کننده یک رویدادم و 16 سالمه
میخوام به تمام هوش های یک دانش آموز توجه کنم و اونا رو با ایده ها، دنیای کسب و کار و ... ارتباط بدم.

انصراف