ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ازمایشگاه ارزان سازگاری الکترومغناطیسی

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

تاسيس آزمايشگاه (كوچك و ارزان) پيش تطابق EMC

مزايا:

1- اندازه گيري هاي ساده EMC روي ميزکار

2- ارتقاء احتمال موفقيت در اولين آزمون EMC از 10% به بيش از 90%

3- کاهش هزينه ها از حدود 5 ميليون دلار به 30 هزار دلار (حدود نيمي از هزينه مربوط به ا

انصراف