ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

تولید مجموعه فیلم های آموزشی ریاضی دوره ابتدایی

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

کمک به آموزش بهتر و درک بهتر مفاهیم ریاضی ابتدایی

یکی از مشکلات دانش آموزان و آموزگاران دوره ابتدایی درک درس ریاضی است. این مجموعه می تواند در این زمینه کمک بزرگی به آموزش بهتر این درس نموده و باعث پیشرفت مخاطبان شود.

انصراف