fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

تولید مجموعه آموزشی ریاضی دوره ابتدایی

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

کمک به درک بهتر ریاضی و اموزش صحیح آن به آموزگاران، دانش آموزان و خانواده ها

این مجموعه به قصد آموزش مفاهیم ریاضی دوره ابتدایی به آموزگاران و دانش آموزان ساخته خواهد شد. پیش از این مجموعه آموزشی علوم دوره ابتدایی را برای این مخاطبان تولید کرده ایم.

انصراف