fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

کاهش معتادان و پیشگیری

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

کاهش معتادان و یا پیشگیری از آن در سراسر کشور ایران

این ایده ی خوبی است و نیاز به سرمایه دارد . از نظر ساختار انجام شده است

انصراف