fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

LIFE project

شرح
   ایران
   خراسان رضوی
   فریمان

هدفمند سازی زندگی و کار

مدیریت زندگی روزمره بسیار مشکل است و در اکثر روزها با مشکل کمبود وقت مواجه هستیم در این پروژه سعی برآن است تا تمامی اتفاقات روزمره و کاری زندگی هر فرد برنامه ریزی شود و این تاثیرات بر روی تک تک زوایای زندگی هر فرد باید موثر باشد

انصراف