fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

شبکه تغییر

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

نگرش متمرکز برای شناخت خود با محوریت صیانت از اشتغال ملی

شبکه تغییر در دل استارتاپ "پروژه من کی هستم(!who am i project)" سیر و روند رشد و تعالی را بر اساس راهبردهای استراتژیستهای ارشد پروژه و بنیانگذار آن تجربه خواهند کرد.

انصراف