fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

برگزاری ایونت ها و سمینار های آموزشی در جهت جذب سرمایه گذار و متحول کردن کسب و کار،تحقیقات میدانی و شناسایی ریسک های کسب و کارها.پیشنهادات متناسب با هر کسب و کار

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

بهبود کسب و کار و روند رو به رشد در جهت سود آوری

انصراف