ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

اپ سرمایه گذاری

شرح
   ایران
   خوزستان
   دزفول

رساندن کسانی که دارای ایده یا ملک یا هر چیزی که بتوان روش سرمایه گذاری کرد به کسانی که میخواهند از سرمایه خود استفاده کنند

اپ سرمایه گذاری
این اپ میتواند با داشتن اطلاعات کامل از نرخ بازگشت سرمایه نرخ سود سرمایه و غیره در هر حوزه مالی مثل ملک یا ایده استار اپی یا هر مورد دیگری که نیاز به سرمایه دیگران است هر دو طرف بهم برساند یعنی صاحب ایده یا ملک با ثبت اطلاعات خود به سرمایه گذار وصل میشود

انصراف