ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

بیماریاب

شرح
   ایران
   مازندران
   نوشهر

یافتن بیمار و درمان آنها

ایجاد وبسایتی که بیماران مختلف در حیطه های مختلف پزشکی، بیماری خود را شرح داده و منتظر پزشکان مختلف می مانند تا به آنها پیشنهاد دهند. ممکن است بیماری وجود داشته باشد که در شهر و حتی استان خود به پزشکان مختلف مراجعه کرده اما نتیجه نگرفته باشد اما در همان حال پزشکی در جایی دیگر باشد که قبلا با این بیماری برخورد داشته و درمان کرده باشد. بدین ترتیب بیماران از گرفتاری نجات می یابند و از آن طرف برای پزشکان که دم از نبود مشتری می زنند نیز فرصت خوبی خواهد بود برای ارائه پیشنهاد و غیره.

انصراف