ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ایده کشاورزی

شرح
   ایران
   خوزستان
   آبادان

من یک ایده دارم درباره کشاورزی ایده من این است یک سایت یا استارت اپ باشدکه کشاورزان که می خواهند نهال بخرند یا بذر یا خوراک دام وطیور ابزیان داخل یک سایت یا یک استارت اپ باشد مثلا شرکت هایی که نهال وبذر تولید می کنند وشرکت هایی که خوراک دام هستند داخل سایت قرار میدهند وباقیمت نهال وبذر خوراک دام وادرس شرکت ها و.با شماره تماس و کشاورز در این سایت یا استارت اپ عضو می شوند بعد که عضو شدند نهال یا بذر که میخواهند انتخاب می کنند و تماس می گیرند ویا پیامک مدهند به تولید کننده نهال وبذریا خوراک دام بعد وظیفه تولید کننده ان نهال به کشاورز می رساند

انصراف